Renailed | Bel of mail: 0474/62 62 40 info@renailed.be

Huisregels

Om alles vlot te laten verlopen, zijn er enkele huisregels die Renailed in acht neemt.

Algemeen
Renailed zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Renailed zal zoveel als mogelijk de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraak
- Er wordt alleen op afspraak gewerkt
- Kom op tijd. Indien u meer dan 15min te laat bent, wordt uw afspraak als geannuleerd beschouwd en wordt er 50% in rekening gebracht.
- Een afspraak afzeggen of annuleren? Geef dit dan tijdig aan. Wanneer de afspraak niet uiterlijk 48 uur van tevoren is afgezegd, is Renailed genoodzaakt de helft van het bedrag in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd.
- Kom je niet opdagen voor je afspraak, dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Prijzen en betaling
- Renailed vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.
- Renailed vermeld prijswijzigingen 30 dagen voor de voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan zowel contant als via de Payconiq/Bancontact app. (dit is een geïnstalleerde app op je gsm) Betalingen moeten altijd in het salon worden voldaan.

Praktisch
Vanwege de beperkte ruimte is het helaas niet mogelijk om andere personen mee te nemen tijdens de behandeling.
Om praktische redenen is het gebruik van de mobiele telefoon niet toegestaan tijdens de behandeling, tenzij bij een noodgeval.

Garantie
Op de behandelingen geldt een garantie van 7 dagen. De garantie geldt niet bij de volgende punten:

*Verkeerd gebruik van de kunstnagels door uzelf. Uw nagels zijn uw sierraden, gebruik ze dus niet als gereedschap
*Zwangerschap, medicijngebruik of ziekte
*Als de klant de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio
*Als de klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
*Als de klant de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

Het is belangrijk uw nagels goed te verzorgen. Dit kan u doen door het gebruik van nagelriemolie en handcrème. De olie zorgt ervoor dat uw eigen nagels niet uitdrogen, een langere houdbaarheid van de gel en het verzorgt bovendien de nagelriemen. Hierdoor heeft u langer plezier van uw kunstnagels.

Persoonsgegevens & privacy
De klant voorziet Renailed vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van behandelingen. Renailed neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd klantensysteem.

Beschadiging & diefstal
Renailed heeft het recht om van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.  

Geheimhouding
Renailed is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Toestemming
U geeft als klant toestemming aan Renailed om foto’s van de nagels te gebruiken voor publicatie of reclamedoeleinden (website, Facebook, Instagram,…).

Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking persoonlijk gemeld worden aan Renailed. Renailed moet binnen vijf werkdagen een antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Renailed de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen tussen Renailed en de klant.

Leeftijd
Behandelingen met gel worden alleen uitgevoerd vanaf 16 jaar.

Onze behandelingen

(Spa) Manicure

Gelnagels

Gespecialiseerde voetverzorging

Gellak

Andere behandelingen

(Spa) Manicure

Gelnagels

Gellak

Renailed(Spa) Manicure • Gelnagels • Gespecialiseerde voetverzorging • Gellak